Home / A huminsavról

A huminsavról

A humuszanyagok a Földi élet biológiai-kémiai-geológiai bomlástermékei. A Földön található szerves anyag (biomassza) legnagyobb részét a humuszanyagok képezik. A Földi élet egyik legjelentősebb sajátsága, hogy az élő anyag reprodukcióját döntően az élő anyag szilárd bomlástermékei teszik lehetővé. A humusz (talaj-tőzeg-szén) a szárazföldi élet legfontosabb szilárd bomlásterméke, így ez képezi a kontinentális biomassza sokszorosításának legfontosabb közegét.

A mezőgazdasági és gyógyászati gyakorlatban a humuszhordozóknak (tőzeg-leonardite) tulajdonított pozitív hatások hordozói a huminsavak, melyek a kémiai értelemben jól definiálható vegyületcsoportot képeznek, és a szerves anyag bomlásának közbenső termékei.

A humuszanyagokat már az ókorban is alkalmazták a gyógyászatban. Megfigyeléseken alapult a felhasználása: a sebesült állat megmártózott az iszapban, s a sebei begyógyultak. Az első világháború idején gyógyszer hiányában a katonák csonkolt testrészeit iszappal borogatták. A hidegháború idején szovjet tudósok foglalkoztak vele legaktívabban. Olyan egyszerű és olcsó anyagot kerestek, mely képes semlegesíteni egy atomtámadás következményeit. A Szovjetunió felbomlásával a kutatások háttérbe szorultak.

Az iszap kb. 25% huminsav tartalommal rendelkezik. A wellness szállodák is előszeretettel alkalmazzák, mivel a bőrön keresztül a huminsavak megkötik a méreganyagokat.  Biológiai hatásának sokszínűsége abban rejlik, hogy ‒ szerkezetéből adódóan ‒ szinte minden vegyülettípussal képes reakcióba lépni. A huminsavak nagy molekulájú polimerizált aromás vegyületek, melyek nagyon bonyolult szerkezettel és jelentős fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek.

A Humac cégcsoport elkötelezett az élelmiszerlánc megtisztításában!

Jelenleg 4 irányban vannak megoldásaink ezzel a termékkel

  1. Humac Agro – Természetes talajkondicionáló magas Huminsav tartalommal.
  2. Humac Natur/Humac Natur Liquid-folyékony, Humac Natur Monogastric-növendék állatok, monogasztrikus típusnak, Humac Natur Pufer-kérődzők és Humac Welfare-alomra szórva csökkenti az ammónia szintet az istállókban/
  3. Környezetvédelmi /Humac Enviro. Szennyezett iszap, bányászati melléktermékek, savas bányavizek tisztítása/
  4. Emberi fogyasztás, /Humac Nativ/ engedélyezés alatt.